PvdA waterschap Brabantse Delta

 

Beste mensen,

Voor de kwaliteit van wonen, werken en leven in Noord-Brabant is veilig en gezond water van grote waarde. Het waterschap Brabantse Delta beschermt de inwoners van westelijk Brabant tegen overstromingen en wateroverlast, zorgt voor voldoende water in droogteperiodes. Daarnaast werkt het waterschap aan schoon oppervlaktewater voor een gezonde, natuurlijke leefomgeving en een duurzame economie.

De PvdA doet op 20 maart 2019 mee aan de verkiezingen voor het Algemeen Bestuur van waterschap Brabantse Delta. Daarbij staan we voor een sociale, rechtvaardige en eerlijke verdeling van de waterschapslasten. De vervuiler betaalt en bij het heffen van belastingen willen we kwijtschelding voor de minima.

De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn van gezond en schoon water; niet alleen op het platteland maar óók in de binnensteden en wijken. Ook wil de PvdA dat het waterschap zich méér gaat inzetten voor klimaatdoeleinden; zo kan restwarmte en afval uit waterzuiveringen bijvoorbeeld gebruikt worden als duurzame energiebron. 

We hopen dat we ook op úw stem mogen rekenen op 20 maart!

Han Verbeem
Lijsttrekker PvdA waterschap Brabantse Delta

 

Download ons verkiezingsprogramma op: pvdabrabant.nl/waterschappen

Contact

PvdA waterschap Brabantse Delta
Dubbelstraat 14
4611 GK Bergen op Zoom
e-mail: pvda@dubbelstraat.nl
Website: pvdabrabant.nl/waterschappen

 

Aanbiedingen

Winkels, horeca en bedrijven