Partners KijkopWoensdrecht.nl

KijkopWoensdrecht.nl heeft een duidelijk missie. Het is erop gericht om de economie en het welzijn binnen de gemeente Woensdrecht te ondersteunen. Het platform brengt vraag en aanbod binnen de gemeenschap samen. Het informeert en biedt daarnaast alle belanghebbenden binnen het werkgebied een uitstekende communicatiemogelijkheid. KijkopWoensdrecht.nl werkt graag samen met partners die een concrete bijdrage kunnen en willen leveren aan haar missie.

Rabobank Zuidwest-Brabant

Een eerste partnership is – in samenwerking met KijkopRoosendaal.nl, KijkopBergenopZoom.nl en KijkopSteenbergen.nl – gesloten met Rabobank Zuidwest-Brabant.

Deze coöperatieve bank is actief in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen. Rabobank is ruim een eeuw geleden opgericht door en voor de samenleving. Ook Rabobank heeft een duidelijke missie: de bank wil net als de Kijkop-platformen de economie en het welzijn in haar werkgebied ondersteunen en aan leden en klanten de mogelijkheid bieden om te leven en zich te ontwikkelen in een vooruitstrevend en hoogstaand woon- en werkklimaat.

De winst die de bank maakt gaat niet naar aandeelhouders, maar wordt gebruikt om de dienstverlening aan leden en klanten te optimaliseren. Een gedeelte van de winst die de bank maakt wordt direct beschikbaar gesteld als coöperatief dividend. Hiermee worden projecten ondersteund die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de economische, sociale en culturele omgeving.